สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง
สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง
สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง
สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง
สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง
สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง
สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง

สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง

เชียงใหม่ ประเทศไทย

สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของแม่แตง ทางเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ตัวรีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 73 ไร่ งดงามด้วยสายน้ำแม่ตะมานไหลผ่านกลางรีสอร์ทเพื่อเชื่อมต่อกับสายน้ำหลักแม่แตงที่ทอดยาวคดเคี้ยวล้อมรีสอร์ท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง

© 2024 สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา แม่แตง. All rights reserved | Hotel website design | Hotel booking engine by Hoteliers.Guru | แผนผังเว็บไซต์